In Nederland groeien 1 op de 4 kinderen op in een gezinssituatie waarin iemand zorg nodig heeft. Dat is gebleken uit onderzoek. Het betekend dat óók in Noordoostpolder er kinderen en jongeren zo opgroeien. Het kan gaan om zowel psychische (depressie, autisme), lichamelijke (reuma of invaliditeit), verstandelijke (niet aangeboren hersenletsel, beperking) gaan, en andere langdurige zorgen. Langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week.

De aandacht voor deze jongeren binnen het Steunpunt Mantelzorg is erop gericht dat zij zich bij de activiteiten kunnen ontspannen en een luisterend oor kunnen vinden. Daarbij is inzet van de betrokken vrijwilligers heel belangrijk. Een professional is aanwezig. Zodat ieder kind en jongere gezien wordt en gehoord. Door middel van sport & spel, creatief en muzisch, individuele aandacht en herkenning bij anderen vinden,  worden kinderen en jongeren gestimuleerd in hun weerbaarheid. Mantelzorgconsulenten van het Steunpunt Mantelzorg,  kunnen adviseren hoe de zorg en de eigen balans in de thuissituatie stabiel te krijgen en te houden. Daarbij kan de verbinding in overleg met u ook gelegd worden met bijvoorbeeld;  Preventief Jeugdwerk, Buurtwerk, VIA, Medische- en/of Thuiszorg . De eigen zelfstandigheid wordt hierin gestimuleerd met als doel de weerbaarheid te vergroten.

Er worden maandelijks activiteiten georganiseerd. Doorgaans op woensdagmiddagen zijn voor kinderen 6-12 jaar (basisschoolleeftijd). Er zijn minder frequente activiteiten voor de jeugdgroep 13-16 jaar. Vanaf 17-23 jaar zal er meer ondersteuning geboden worden op de jongvolwassene die dat nodig heeft. Hiervoor ben je ook altijd welkom bij het Steunpunt Mantelzorg.

Na de aanmeldprocedure is uw kind welkom in de groep en zijn deze leuke, gezellige en stimulerende activiteiten ook voor hem/ haar!

Aanmelden in info: Ines.van.der.vegt@carrefour.nu mantelzorg consulent bij Stichting Carrefour

Tel: 06-83522236 (werkdagen en voicemail) / 0527-630004 (VIA dagelijks van 9:00-12:00 uur)

Delen!